Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 567750

Gemeente Dordrecht

Dossier - 567750

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 567750
Onderwerp Instemmen met voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 14-02-2011 10:57:11
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met Wijzigen artikel 14, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 528677 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Instemmen met Wijzigen artikel 14, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Discrepantie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype 521943 - Wijzigen artikel 14, lid 5 GR Drechtsteden B&W besluit