Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 567750

Gemeente Dordrecht

Dossier - 567750

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 567750
Onderwerp Instemmen met voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 14-02-2011 10:57:11
Onderwerp Instemmen met voorstel tot wijziging van artikel 14, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8980
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 078 639 8255
Datum B&W Besluit 08-02-2011
Gerelateerde zaak 521943
Datum verzending 03-03-2011
Raad 15-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bij de vaststelling van de vijfde wijziging van de GR Drechtsteden hebben de deelnemende gemeenten besloten om artikel 14, lid 5 van de GR niet te wijzigen. Daardoor is een discrepantie ontstaan tussen de tekst van dit artikel en artikel 26, lid 11 van het Reglement van Orde voor de Drechtraad. Dit voorstel ziet op het in overeenstemming brengen van beide artikelen.
Gepubliceerd 14-02-2011