Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 559957

Gemeente Dordrecht

Dossier - 559957

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 559957
Onderwerp Brief van wethouder Van den Oever met informatie naar aanleiding van raadsvragen over Serious Request
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2011 16:53:29
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 februari 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit de brief in combinatie met de raadsinformatiebrief over de onderzoeksrapportages toeristisch bezoek aan steden 2009 en het toeristisch imago onderzoek 2010 (dossier 542405) te agenderen voor een nader te plannen vergadering in de adviescommissie.


In de agendacommissie van 15 maart 2011 is besloten om de brief in combinatie met de raadsinformatiebrief onder 'h' op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 15 maart 2011 (regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen) te agenderen voor een nader te bepalen kamer in de Adviescommissie. De toeristische onderzoeksrapportages worden bij deze bespreking niet betrokken, maar afzonderlijk geagendeerd.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 februari 2011 20:15
Besluit:

Op verzoek van mevrouw Van Benthem (VVD) en de dames Heijmans (PvdA) en De Smoker(D66) besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.