Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 559512

Gemeente Dordrecht

Dossier - 559512

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 559512
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan voor Kromhout 151-161
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2011 16:37:35
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan voor Kromhout 151-161
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 6157
Datum B&W Besluit 25-01-2011
Gerelateerde zaak 449618
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een plan voor de bouw van 16 appartementen en 3 woningen op de locatie Kromhout 151-161. Op basis van dit voorontwerp kan de procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg.
Gepubliceerd 26-01-2011