Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 559512

Gemeente Dordrecht

Dossier - 559512

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 559512
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan voor Kromhout 151-161
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2011 16:37:35
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 februari 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.