Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 559412

Gemeente Dordrecht

Dossier - 559412

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 559412
Onderwerp Beschikbaarstellen van krediet voor de afronding van de projectonderdelen Nieuwstraat 60-62 (filmhuis) en Vest
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-01-2011 14:26:45
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet voor de afronding van de projectonderdelen Nieuwstraat 60-62 (filmhuis) en Vest Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet voor de afronding van de projectonderdelen Nieuwstraat 60-62 (filmhuis) en Vest Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 520522 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit 520522 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet voor de afronding van de projectonderdelen Nieuwstraat 60-62 (filmhuis) en Vest Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet voor de afronding van de projectonderdelen Nieuwstraat 60-62 (filmhuis) en Vest B&W besluit