Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 559296

Gemeente Dordrecht

Dossier - 559296

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 559296
Onderwerp Vragen ex art.40 Reglement van Orde van mevrouw E.C. van Wenum-Kroon namens de fractie CDA over de ligplaats van museumschip René Siegfried
Ingekomen/gepubliceerd 25-01-2011 15:04:59
Onderwerp Vragen ex art.40 Reglement van Orde van mevrouw E.C. van Wenum-Kroon namens de fractie CDA over de ligplaats van museumschip René Siegfried
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Uitzondering (voor overig, niet zichtbaar)
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 25-01-2011