Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 557467

Gemeente Dordrecht

Dossier - 557467

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 557467
Onderwerp Beantwoording van de vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter voor Dordt over sollicitatieplicht wethouders
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 25-01-2011 14:39:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 februari 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit deze beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.