Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 552899

Gemeente Dordrecht

Dossier - 552899

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 552899
Onderwerp Vaststellen Structuurvisie Maasterras inclusief de bijbehorende oplegnotitie
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2011 11:55:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Structuurvisie Maasterras inclusief de bijbehorende oplegnotitie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Structuurvisie Maasterras Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Structuurvisie Maasterras Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Oplegnotitie Structuurvisie Maasterras Bijlage
Icoon voor documenttype Structuurvisie Maasterras (samenvatting) Beleidsnota
Icoon voor documenttype Structuurvisie Maasterras Beleidsnota
Icoon voor documenttype Structuurvisie Maasterras verslag inspraakprocedure Bijlage
Icoon voor documenttype Structuurvisie Maasterras B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 514185 Raadsbesluit