Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 552817

Gemeente Dordrecht

Dossier - 552817

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 552817
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de pilot maatwerk parkeren Sterrenburg
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2011 08:48:30
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de pilot maatwerk parkeren Sterrenburg
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VWMAM Rouppe van der Voort, 078 639 6487
Datum B&W Besluit 11-01-2011
Gerelateerde zaak 497381
Datum verzending 20-01-2011
Agendacommissie 25-01-2011
Raad 08-02-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In samenwerking met een werkgroep van buurtbewoners is gezocht naar mogelijkheden om het aanbod parkeerplaatsen op vijf burgen in Sterrenburg III te verruimen. Met kleine ingrepen kan de efficiëntie van de woonomgeving worden verbeteren, waardoor 64 extra openbare parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Door daarnaast ook het parkeren op de eigen uitrit middels een ontheffing mogelijk te maken, kunnen 70 extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. In een omgeving met een huidig aanbod van ongeveer 450 parkeerplaatsen levert dit maatwerk een aanzienlijke bijdrage in het verlichten van de parkeerdruk. Rekening houdend met een eigen bijdrage van € 150,-- voor een gereserveerde parkeerplaats op eigen uitrit, bedragen de kosten per saldo € 69.500,--.
Gepubliceerd 19-01-2011