Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 552817

Gemeente Dordrecht

Dossier - 552817

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 552817
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de pilot maatwerk parkeren Sterrenburg
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2011 08:48:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 februari 2011 20:15
Besluit:

De raad stelt het krediet beschikbaar voor de Pilot maatwerk parkeren Sterrenburg en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 januari 2011 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 februari 2011.