Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 550232

Gemeente Dordrecht

Dossier - 550232

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 550232
Onderwerp Zienswijze van de heer K.W. van Dijk op het ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck- 2010
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2011 08:54:39
Onderwerp Zienswijze van de heer K.W. van Dijk op het ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck- 2010
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 12-01-2011