Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 549382

Gemeente Dordrecht

Dossier - 549382

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 549382
Onderwerp Beantwoording vragen ex. art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over voormalig laboratorium WC Sterrenburg
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2011 10:28:37
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
824779 Nee Kennisnemen van de raadsnotitie Leegstand in Dordrecht en de eindrapportage van de transformatiescan van het UWV-complex in Schil-West K.A. de Graaf - van Zanten programma 12-04-2012
745785 Nee Akkoord gaan met stand van zaken gemeentelijke leegstaande panden K.A. de Graaf - van Zanten programma 15-12-2011
731574 Nee E-mail van mevrouw R. van der Rest over het voormalig laboratorium aan de Planetenlaan H. Rosier programma 10-11-2011
533840 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over de situatie rondom het voormalig laboratorium bij winkelcentrum Sterrenburg programma 07-12-2010