Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 549382

Gemeente Dordrecht

Dossier - 549382

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 549382
Onderwerp Beantwoording vragen ex. art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over voormalig laboratorium WC Sterrenburg
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2011 10:28:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording vragen ex. art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over voormalig laboratorium WC Sterrenburg Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen ex. art. 40 RvO van mw. J. van den Bergh (PvdA) inz. voormalig laboratorium WC Sterrenburg Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 510773 Antwoordbrief