Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 548551

Gemeente Dordrecht

Dossier - 548551

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 548551
Onderwerp Brief van De Drechtsteden over discrepantie GRD en het Reglement van Orde Drechtraad
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2011 10:20:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 maart 2011 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief van de Drechtsteden over discrepantie GRD en het Reglement van Orde Drechtraad voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 15 februari 2011 20:30
Besluit:

De fracties CDA en BVD hebben de brief nog niet (voldoende) in fractieverband besproken. Alle andere fracties zijn voorstander van de 50% variant. De agendacommissie besluit het voorstel opnieuw te agenderen voor de agendacommissie van 22 februari 2011. Dan zullen de fracties CDA en BVD hun standpunt kenbaar maken.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 januari 2011 17:00
Besluit:

De fractie Beter Voor Dordt wil dit stuk bespreken; de fracties van GroenLinks en D66 vinden dat bespreking van het onderwerp in de Drechtraad thuishoort.  Omdat niet alle fracties de brief inhoudelijk besproken hebben, wordt op voorstel van de voorzitter de brief opnieuw mee teruggenomen naar de fracties. In de agendacommissie van 8 februari wordt hierop teruggekomen. Mevrouw de Smoker informeert naar het collegestandpunt. De voorzitter vraagt de griffier om de gemeentesecretaris te vragen wanneer het collegestandpunt te verwachten is.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 januari 2011 20:15
Besluit:

Op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.