Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 548069

Gemeente Dordrecht

Dossier - 548069

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 548069
Onderwerp Bekrachtigen van het aangaan van de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en het beschikbaar stellen van een krediet voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de samenwerking.
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-01-2011 15:41:04
Onderwerp Bekrachtigen van het aangaan van de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en het beschikbaar stellen van een krediet voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de samenwerking.
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J van der Weerd, 078 639 6220
Datum B&W Besluit 23-11-2010
Gerelateerde zaak 484208
Datum verzending 13-01-2011
Agendacommissie 18-01-2011
Adviescommissie 08-02-2011
Raad 22-02-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het afgelopen jaar is onderhandeld met het Havenbedrijf Rotterdam (verder te noemen HbR) over een intensieve vorm van samenwerking bij de ontwikkeling, exploitatie en beheer van het Dordtse Zeehavengebied. Het resultaat van deze onderhandelingen is neergelegd in een Hoofdlijnendocument dat, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, op 17 december 2010 is ondertekend. Uw raad wordt gevraagd dit Hoofdlijnendocument te bekrachtigen, de eventuele geheimhouding van stukken in verband met een due diligence onderzoek op te heffen en een krediet beschikbaar te stellen voor het vervolgproces, te weten het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst.
Gepubliceerd 06-01-2011