Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 547871

Gemeente Dordrecht

Dossier - 547871

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 547871
Onderwerp Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 06-01-2011 15:40:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

De raad stelt het Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid vast.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Veiligheid) - dinsdag 15 maart 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De heren P. Pattynama, projectleider nafase Moerdijk, en D. Vermeulen, brandweercommandant van het korps Zwijndrechtse Waard geven een toelichting op en beantwoorden vragen over de stand van zaken Moerdijk / Kijfhoek. Hun toelichtingen leiden niet tot aanvullende zienswijzen over het regionaal risicoprofiel. De adviescommissie besluit het regionaal risicoprofiel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 maart 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 18 januari 2011 20:30
Besluit:

Gelet op de recente incidenten besluit de agendacommissie het voorstel te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie. De griffier wordt verzocht na te gaan hoe hard de in de stukken genoemde deadline is voor het indienen van zienswijzen aan de veiligheidsregio ZHZ. Ook in dit dossier geldt de afspraak: geen bespreekpunt in de raad voordat het onderwerp in de adviescommissie is behandeld.