Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 547871

Gemeente Dordrecht

Dossier - 547871

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 547871
Onderwerp Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 06-01-2011 15:40:04
Onderwerp Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8980
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar EWA van der Ploeg, 078 639 8914
Datum B&W Besluit 04-01-2011
Gerelateerde zaak 501093
Datum verzending 13-01-2011
Agendacommissie 18-11-2011
Adviescommissie 15-03-2011
Raad 22-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op grond van artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) dient een veiligheidsregio binnen 6 maanden na het in werking treden van de wet, dus vóór 1 april 2011, een regionaal risicoprofiel te hebben vastgesteld. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen is het concept regionaal risicoprofiel veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ontwikkeld. Op grond van artikel 15, derde lid van de Wvr, wordt u verzocht uw zienswijze op het concept risicoprofiel en uw wensen omtrent het risicobeleid kenbaar te maken. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden lokale speerpunten, die naar uw oordeel niet of onvoldoende in het profiel zijn opgenomen, onder de aandacht te brengen.
Gepubliceerd 06-01-2011