Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 547854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 547854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 547854
Onderwerp Instemmen met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Spiegel van de begroting'
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 05-01-2011 12:51:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 12 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Spiegel van de begroting' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Spiegel van de Begroting' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 509294 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Instemmen met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Spiegel van de Begroting' Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief 'Onderzoek naar het jaarverslag 2009' Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Rekenkamerrapport 'Spiegel van de begroting' Bijlage
Icoon voor documenttype Rekenkamerrapport Oude Gewoonten, onderzoek naar het jaarverslag 2004 Bijlage