Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 542416

Gemeente Dordrecht

Dossier - 542416

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 542416
Onderwerp Instemmen met dekking kosten tijdelijke inrichting terrein Energiehuis
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 03-01-2011 13:38:51
Onderwerp Instemmen met dekking kosten tijdelijke inrichting terrein Energiehuis
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8285
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 078 639 6849
Datum B&W Besluit 21-12-2010
Gerelateerde zaak 490852
Datum verzending 06-01-2011
Agendacommissie 11-01-2011
Raad 18-01-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het terrein rondom het Energiehuis moet tijdelijk worden heringericht (fietsparkeren, laden- en lossen, parkeren). De definitieve herinrichting vindt plaats met de ontwikkeling van Stadswerven Zuid, planning 2022. De kosten voor de tijdelijke herinrichting zijn niet opgenomen in de exploitatie van Stadswerven, omdat destijds de herinrichting zou aansluiten bij de geplande herstructurering. Dit is in de bijgestelde planning (van 2014 naar 2022) niet gecorrigeerd in de grondexploitatie. Het project Energiehuis betreft alleen de herontwikkeling van het gebouw zelf. Derhalve zijn de kosten van de tijdelijke herinrichting niet meegenomen in de exploitatie en begroting voor het Energiehuis.
Gepubliceerd 03-01-2011