Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 535852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 535852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 535852
Onderwerp Initiatiefvoorstel VVD: De Dordtse Beloften (eerste versie)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2011 13:09:02
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Initiatiefvoorstel VVD: De Dordtse Beloften Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief Dordtse Beloften Algemeen
Icoon voor documenttype Initiatiefvoorstel VVD De Dordtse Beloften Algemeen
Icoon voor documenttype Advies college betreffende initiatiefvoorstel De Dordtse Beloften in de vorm van een raadsvoorstel Algemeen
Icoon voor documenttype Concept raadsbesluit behorende bij het advies van het college Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit behorende bij het advies van het college Algemeen