Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 535852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 535852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 535852
Onderwerp Initiatiefvoorstel VVD: De Dordtse Beloften (eerste versie)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2011 13:09:02
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 17 mei 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit de tweede (nog te maken) versie van het initiatiefvoorstel te willen bespreken in een nader te plannen kamer medio september 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 april 2011 16:00
Besluit:

De agendacommissie besluit het initiatiefvoorstel te bespreken in de adviescommissie van 17 mei 2011 (1 blok). Het raadsvoorstel van het college wordt beschouwd als advies. De griffie wordt gevraagd op de behandelflap te vermelden dat het initiatiefvoorstel van de VVD ter behandeling voorligt en niet het collegevoorstel. Het laatstgenoemde voorstel wordt als advies beschouwd bij het oorspronkelijk ingediende initiatiefvoorstel. De initiatiefnemers willen in de adviescommissie met elkaar van gedachten te wissel over o.a. de vast te stellen criteria over zaken als voordracht, jurering en datum van uitreiking. De griffie heeft in overleg met de initiatiefnemers de behandelflap aangepast.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 december 2010 20:15
Besluit:

De raad besluit dit voorstel voor advies door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 december 2010 17:00
Besluit:

De agendacommissie is gecharmeerd van het initiatiefvoorstel en besluit dit allereerst om advies in handen van het college te stellen.