Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 535852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 535852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 535852
Onderwerp Initiatiefvoorstel VVD: De Dordtse Beloften (eerste versie)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2011 13:09:02
Onderwerp Initiatiefvoorstel VVD: De Dordtse Beloften (eerste versie)
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Brieven om advies in handen van college (raad, niet zichtbaar)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Savenije, (078) 770 4727
Datum verzending 14-04-2011
Agendacommissie 19-04-2010 en 24-01-2012?
Termijn agenda medio september 2011 tweede versie initiatiefvoorstel na de zomer
Adviescommissie 17-05-2011
Raad 31-01-2012?
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 7 december 2010 heeft de VVD-fractie een initiatiefvoorstel ingediend om jongeren die zich op een bijzonder verdienstelijke wijze inzetten voor de samenleving, in aanmerking te laten komen voor een gemeentelijke onderscheiding, getiteld "De Dordtse Beloften". In de vorm van een voorstel voor de invoering van een dergelijke onderscheiding heeft het college hierop haar reactie gegeven.
Gepubliceerd 20-04-2011