Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 534371

Gemeente Dordrecht

Dossier - 534371

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 534371
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Willemsdorp-2011"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2010 14:33:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 december 2010 14:00
Besluit:

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.