Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 534371

Gemeente Dordrecht

Dossier - 534371

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 534371
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Willemsdorp-2011"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2010 14:33:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan "Willemsdorp-2011"
Programma Ruimtelijke ordening
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 6157
Datum B&W Besluit 07-12-2010
Gerelateerde zaak 489928
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld ter vervanging van enkele oude en verouderde bestemmingsplannen voor het gebied Willemsdorp. In dit bestemmingsplan is ondermeer een regeling opgenomen voor de herstructurering van het recreatiecentrum De Biesbosch (voorheen Bruggehof). Op basis van dit voorontwerp kan de procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg.
Gepubliceerd 08-12-2010