Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 534203

Gemeente Dordrecht

Dossier - 534203

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 534203
Onderwerp Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2010 14:33:02
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
196976 Nee Initiatiefvoorstel GroenLinks over huwelijksdwang S.V. Vooren programma 16-06-2009
261312 Nee Raadsinformatiebrief over 24-uursbegeleiding Blijfhuis inclusief crisisopvang en Huwelijksdwang J.T. de Heus programma 29-10-2009