Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 534203

Gemeente Dordrecht

Dossier - 534203

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 534203
Onderwerp Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2010 14:33:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 maart 2011 14:00
Besluit:

Mevrouw Ruisch (GroenLinks) legt een stemverklaring af waarin zij opmerkt het te betreuren dat de in het amendement bedoelde intensieve 24 uursopvang niet haalbaar is gebleken, maar haar fractie stemt wel in met het voorstel.  
Met inachtneming van deze stemverklaring stemt de raad in met het voorstel Ombouwen voorzieningen vrouwenopvang.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 15 maart 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

Hamerstuk voor de raad van 22 maart 2011.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 18 januari 2011 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit voorstel in combinatie met het initiatiefvoorstel van GroenLinks over huwelijksdwang (dossier 19676) te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 december 2010 17:00
Besluit:

De griffier wordt gevraagd met de gemeentesecretaris te bespreken waarom er over de gevraagde beslispunten geen collegebesluit is genomen. De behandelsuggestie komt terug in de agendacommissie zodra het antwoord hierop bekend is.