Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 529492

Gemeente Dordrecht

Dossier - 529492

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 529492
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet Reconstructieplan Mijlweg
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2010 11:52:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 januari 2011 14:00
Besluit:

De raad stelt het krediet t.b.v. het Reconstructieplan Mijlweg beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 18 januari 2011 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

Vanuit praktisch oogpunt is besloten om de gehele vergadertijd in beslotenheid te vergaderen.
De wethouder zal erop toezien dat er nog een geactualiseerde vertrouwelijke bijlage naar de raad zal worden verzonden, alvorens dit stuk als hamerstuk zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 januari 2011.


 

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 14 december 2010 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor de adviescommissie van 18 januari 2011 (1 blok), waarbij gevraagd wordt een deel van de tijd in beslotenheid te kunnen vergaderen. D66 merkt op geen vertrouwelijke bijlage in de fractiekamer te hebben ontvangen. Afgesproken wordt om de envelop met vertrouwelijke stukken voor de fractie voortaan in de postbussen van het stadhuis te laten bezorgen in plaats van op de tafels in de fractiekamers.