Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 529492

Gemeente Dordrecht

Dossier - 529492

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 529492
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet Reconstructieplan Mijlweg
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2010 11:52:15
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet Reconstructieplan Mijlweg
Programma Economie en cultuur
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8288
Aanspreekpunt e-mail AM.Doornenbal@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Vlasblom, 078 639 6548
Datum B&W Besluit 23-11-2010
Gerelateerde zaak 482444
Datum verzending 09-12-2010
Agendacommissie 14-12-2010
Adviescommissie 18-01-2011 deels besloten
Raad 25.01-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting De reconstructie van de Mijlweg waarbij de weg wordt verbreed naar 2 maal 2 rijstroken en vrijliggende fietspaden is technisch en vanuit milieu realiseerbaar. Hiervoor is het nodig dat er delen van de percelen Marconiweg 24 en Nijverheidsstraat 95 worden verworven. Met de eigenaar van de Marconiweg 24 is overeenstemming over de aankoop van 54 m2 grond. Met de eigenaar van Nijverheidsstraat 95 is geen overeenstemming bereikt. Hiervoor zal het instrument onteigening worden ingezet. De voorgenomen reconstructie is niet in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen. Om de uitvoering juridisch-planologisch mogelijk te maken, dient een omgevingsvergunning te worden verleend.
Gepubliceerd 02-12-2010