Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 528202

Gemeente Dordrecht

Dossier - 528202

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 528202
Onderwerp Vaststellen Nota van uitgangspunten voor bestemmingsplanwijziging deelgebied 1 Oud Krispijn
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2010 13:56:31
Onderwerp Vaststellen Nota van uitgangspunten voor bestemmingsplanwijziging deelgebied 1 Oud Krispijn