Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 526078

Gemeente Dordrecht

Dossier - 526078

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 526078
Onderwerp VNG-ledenbrief: voorbereiding bestuursakkoord
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2010 10:10:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 november 2010 20:15
Besluit:

De heer Klous vraagt of het college voornemens is op dit bestuursakkoord te reageren. Wethouder Van den Oever antwoordt dat de gemeente hierop geen schriftelijke reactie zal geven aangezien de VNG de gemeenten zal bezoeken. Tevens zullen de inhoudelijke voorstellen tijdens de Algemene vergadering in stemming worden gebracht.
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.