Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 524247

Gemeente Dordrecht

Dossier - 524247

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 524247
Onderwerp Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2010 09:58:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 22 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 486245 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit 486245 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit Energiehuis 210126 compleet Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 4 - Inschrijving van Van Wijnen.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 5 - Notitie 048 Afronding funderingsonderzoek.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 6 - Rapportage aanvullende funderingsinspecties.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 7 - Geactualiseerde risicoanalyse Energiehuis.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 8 - Financiƫle prognose Energiehuis Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Amendement RV krediet realisatiefase Energiehuis.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Nagekomen mail Horeca Nederland re Energiehuis tbv raadsbehandeling d.d. 14-12-2010 Algemeen
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatiefase van het Energiehuis en kennisnemen van de toelichting op het bedrijfsplan en de exploitatie van het Energiehuis. B&W besluit