Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 524126

Gemeente Dordrecht

Dossier - 524126

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 524126
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. egalisatiereserve parkeren
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2010 10:00:53
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. egalisatiereserve parkeren
Programma Verkeer en vervoer
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8288
Aanspreekpunt e-mail AM.Doornenbal@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LPJ Mosch, 078 639 6383
Datum B&W Besluit 16-11-2010
Gerelateerde zaak 479973
Datum verzending 25-11-2010
Agendacommissie 30-11-2010
Raad 14-12-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In 2009 heeft uw raad kredieten verleend ten laste van de egalisatiereserve parkeren. Middels dit voorstel worden nieuwe kredieten ten laste van de egalisatiereserve aangevraagd voor de (verdere) uitvoering van een achttal projecten.
Gepubliceerd 22-11-2010