Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 523176

Gemeente Dordrecht

Dossier - 523176

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 523176
Onderwerp Instemmen met de wijziging van de Handleiding Aldus Besloten
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2010 09:26:25
Onderwerp Instemmen met de wijziging van de Handleiding Aldus Besloten
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 078 639 6180
Datum B&W Besluit 28-09-2010
Gerelateerde zaak 435485
Datum verzending 25-11-2010
Agendacommissie 30-11-2010
Adviescommissie 21-12-2010
Raad 11-01-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het document "Aldus Besloten" wordt scherper geformuleerd in welke gevallen het college in ieder geval de raad in de gelegenheid moet stellen om zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van een voorgenomen besluit van het college aan laatstgenoemd bestuursorgaan kenbaar te maken.
Gepubliceerd 22-11-2010