Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 519547

Gemeente Dordrecht

Dossier - 519547

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 519547
Onderwerp Voorbereidingskrediet restauratie Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2010 14:57:47
Onderwerp Voorbereidingskrediet restauratie Schouwburg Kunstmin
Programma Economie en cultuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ME Kiewiet, 078 639 6845
Datum B&W Besluit 09-11-2010
Gerelateerde zaak 476495
Datum verzending 18-11-2010
Agendacommissie 23-11-2010
Adviescommissie 30 november 2010 (deels besloten)
Raad 14-12-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Begin 2008 viel het besluit om geen nieuw stadstheater te bouwen op de Stadswerven. Het gebouw van Schouwburg Kunstmin aan de Sint Jorisweg blijft de belangrijkste Dordtse podiumaccommodatie met als consequentie dat het gebouw moet worden gerestaureerd. Om Schouwburg Kunstmin aan de huidige eisen te laten voldoen dienen er de nodige aanpassingen te worden uitgevoerd. De grote van het podium, de hoogte van de toneeltoren en de schuine vloer beperken Schouwburg Kunstmin in het programmeren van de (vraaggestuurde) producties. Om deze producties in de huidige tijd, maar vooral ook in de toekomst te kunnen boeken, dient Schouwburg Kunstmin te worden aangepast. De producties worden steeds groter en ook de decorstukken worden groter en meer. Na aanpassing van het toneel en de zijtonelen en door het vergroten en verhogen van de toneeltoren kan Schouwburg Kunstmin zich meten met andere vergelijkbare theaters. Aanpassing van de zichtlijnen in de grote zaal, het maken van een vlakke toneelvloer, het aanpassen van het stoelenplan en het aanpassen van het balkon, vergroot de beleving van het publiek met de voorstelling. Door aanpassing van de foyerruimte rond de zaal en het theatercafé zal het publiek voor de voorstelling, tijdens de pauze en na de voorstelling zich in een comfortabele omgeving met een gezellige ambiance bevinden. Door de ruimtes anders en beter in te delen en in te richten kunnen deze voor meerdere doeleinden, waaronder verhuringen worden gebruikt. Laden en lossen van decors dient aan de wettelijke eisen te voldoen, concreet betekent dit dat laden en lossen in de nieuwe situatie inpandig moet worden opgelost. Los van genoemde functionele maatregelen is het noodzakelijk om de funderingen van het pand te herstellen en dienen de installaties te worden vernieuwd. Medio november zal het Programma van Eisen, waarin bovengenoemde maatregelen zijn opgenomen, definitief worden vastgesteld. In februari 2011 zal de architect geselecteerd worden en kan de opdracht voor een Structuur Ontwerp en Voorlopig Ontwerp (VO) worden verstrekt. Om snelheid in de planning te brengen, conform de wens van de raad, zal in de aanbestedingsprocedure voor de architect en zijn adviseurs een scherpe planning worden afgesproken. Selectie van adviseurs (o.a. constructeur, installatietechnisch, theatertechniek, interieurarchitect, bouwkostendeskundige) zal zo spoedig mogelijk starten, zodat deze gelijktijdig met de gekozen architect kunnen werken aan een integraal VO. Naar verwachting wordt het VO begin 3e kwartaal 2011 aan de raad voorgelegd. Na presentatie aan de raad wordt het VO uitgewerkt in een DO en vervolgens in een bestek. Na de aanbesteding van de uitvoering, verwacht medio 2012, zal terugkoppeling aan de raad plaatsvinden. Start bouw staat gepland eind 3e kwartaal 2012. De uitvoeringsperiode wordt geraamd op 2 jaar, waarmee opening van een volledig gerestaureerd Schouwburg Kunstmin staat gepland in het 3e kwartaal 2014; de aanvang van een nieuw theaterseizoen.
Gepubliceerd 12-11-2010