Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 517447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 517447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 517447
Onderwerp VNG-ledenbrief over: amendementen en preadvies bestuur contributievoorstel VNG
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2010 11:37:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 479589 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 479589 Voorblad stukken