Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 517447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 517447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 517447
Onderwerp VNG-ledenbrief over: amendementen en preadvies bestuur contributievoorstel VNG
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-11-2010 11:37:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 november 2010 20:15
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.