Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 516604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 516604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 516604
Onderwerp Vaststellen Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2010 11:55:42
Onderwerp Vaststellen Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WTA Reybroek, 078 639 6499
Datum B&W Besluit 02-11-2010
Gerelateerde zaak 471433
Datum verzending 11-11-2010
Agendacommissie 16-11-2010
Raad 23-11-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het Samenwerkingsverband Aangepaste Sporten Drechtsteden heeft als doel om Drechtstedelingen met een beperking blijvend in beweging te krijgen in het belang van hun gezondheid en ter bevordering van de sociale integratie. Een instrument om dit doel te bereiken is subsidiƫring vanuit de Subsidie verordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2005. De huidige verordening is verouderd. Voorgesteld wordt de Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 vast te stellen.
Gepubliceerd 05-11-2010