Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 516390

Gemeente Dordrecht

Dossier - 516390

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 516390
Onderwerp Opdrachtverlening accountantscontrole 2010
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2010 14:07:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Opdrachtverlening accountantscontrole 2010 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel opdrachtverlening accountantscontrole Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype accountantscontrole besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit accountantscontrole Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Controleprotocol 2010 Beleidsnota
Icoon voor documenttype Auditplan 2010 Algemeen