Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 516390

Gemeente Dordrecht

Dossier - 516390

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 516390
Onderwerp Opdrachtverlening accountantscontrole 2010
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2010 14:07:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 november 2010 20:15
Besluit:

De raad besluit de opdracht voor de controle van de jaarrekening 2010 te verlenen aan Deloitte.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 23 november 2010 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2010.

Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 16 november 2010 18:00
Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel, dat ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.