Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 506344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 506344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 506344
Onderwerp Afschrift van een brief van mevrouw D. Verhoeven mede namens omwonenden aan het college van B&W over parkeerproblematiek Oranjestraat en omgeving
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-10-2010 14:37:02
Onderwerp Afschrift van een brief van mevrouw D. Verhoeven mede namens omwonenden aan het college van B&W over parkeerproblematiek Oranjestraat en omgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Brieven ter afhandeling in handen te stellen van college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0786398282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 21-10-2010