Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 506003

Gemeente Dordrecht

Dossier - 506003

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 506003
Onderwerp VNG: agenda van de buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 12-11-2010
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-10-2010 12:35:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 468434 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 468434 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Voorblad VNG: agenda van de buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 12-11-2010 Voorblad stukken