Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 503903

Gemeente Dordrecht

Dossier - 503903

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 503903
Onderwerp Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter Voor Dordt over inhuur externen bij SDD
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-10-2010 09:58:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter Voor Dordt over inhuur externen bij SDD Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter Voor Dordt over inhuur externen bij SDD Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Presentatie SDD externe inhuur 21-12-2010 Algemeen
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 466376 Antwoordbrief