Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 503365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 503365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 503365
Onderwerp Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Kombipark, locatie Hostel" en vervolg van de procedure
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2010 12:23:59
Vergadering Soort vergadering
Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur) - dinsdag 16 november 2010 22:15 Adviescommissie - Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)
Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00 Gemeenteraad