Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 503365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 503365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 503365
Onderwerp Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Kombipark, locatie Hostel" en vervolg van de procedure
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2010 12:23:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Kombipark, locatie Hostel" en vervolg van de procedure
Programma Ruimtelijke ordening
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder H.P.A. Wagemakers
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 639 6848
Datum B&W Besluit 12-10-2010
Gerelateerde zaak 435153
Datum verzending 04-11-2010
Adviescommissie 16-11-2010
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 18-10-2010