Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 503365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 503365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 503365
Onderwerp Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Kombipark, locatie Hostel" en vervolg van de procedure
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2010 12:23:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief resultaten inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kombipark, locatie Hostel Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kombipark, locatie Hostel en vervolg van de procedure Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kombipark, locatie Hostel Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kombipark, locatie Hostel B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kombipark, locatie Hostel Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijzen voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kombipark, locatie Hostel Algemeen