Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 503365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 503365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 503365
Onderwerp Raadsinformatiebrief over resultaten inspraakprocedure en overleg inzake het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening Kombipark, locatie Hostel" en vervolg van de procedure
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2010 12:23:59
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur) - dinsdag 16 november 2010 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

Ter vergadering worden vragen gesteld, die de wethouder naar tevredenheid van de commissie heeft beantwoord. De vragen gaan over de planning, de extra kosten, de parkeermogelijkheden, de risico's en extra kosten in verband met procedures en vertragingen, geluidshinder en berichtgeving in de media over de komst van een tweede hostel. Er is waardering voor de beheergroep, er wordt aandacht gevraagd voor een goede communicatie met de omwonenden ten tijden van de bouw en de wethouder wordt gevraagd de raad goed te blijven betrekken in het verdere proces, zeker ook wat betreft de plannen rondom een tweede hostel. Omdat de raadsinformatiebrief al in de raad van 26 oktober 2010 voor kennisgeving is aangenomen, kan deze nu als afgehandeld in de commissie worden beschouwd.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

De raad besluit deze brief voor nu voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de behandeling van het Raadsvoorstel krediet hostel (dosnr. 502890) in de raad van 9 en 10 november en de adviescommissie van 16 november 2010.