Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 502940

Gemeente Dordrecht

Dossier - 502940

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 502940
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2010 10:31:17
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam"
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder P.H. Sleeking
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8541
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.Hoogwerf, 078 639 6157
Datum B&W Besluit 12-10-2010
Gerelateerde zaak 455961
Datum verzending 20-10-2010
Agendacommissie 26-10-2010
Raad 09-11-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht dat voorziet in: 1. Nijhofflaan 57: realiseren van 20 woningen/wooneenheden voor gehandicapten op de locatie van het vroegere partycentrum De Schuur (bestemming horeca in geldende bestemmingsplan) 2. Haaswijkweg-oost 9a: bouw van een woning op de locatie van een vroegere landbouwschuur (bestemming wonen, aanduiding erf in geldende bestemmingsplan) 3. Haaswijkweg-oost 14: verhogen bouwhoogte tot 14 m, vergroten bouwvlak, aanleg parkeerterrein bij Stichting De Hoop (bouwhoogte is 10 m, kleiner bouwvlak, geen parkeerterrein toegestaan in geldende bestemmingsplan). Over het ontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 8 juni 2010.
Gepubliceerd 18-10-2010