Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 502931

Gemeente Dordrecht

Dossier - 502931

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 502931
Onderwerp Onderzoek geloofsbrieven van mevrouw D.A. Kensenhuis
Ingekomen/gepubliceerd 13-10-2010 16:49:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Besluit:

Tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven worden benoemd: Mevrouw M.C. Ruisch (voorzitter), mevrouw N. de Smoker en de heer S. Seme. Mevrouw Ruisch meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om mevrouw D. A. Kensenhuis toe te laten tot de gemeenteraad.
De raad besluit conform het advies van de commissie.