Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 502890

Gemeente Dordrecht

Dossier - 502890

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 502890
Onderwerp Verlenen van krediet van € 510.000,- ten behoeve van de hostelvoorziening aan de Amnesty Internationalweg
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2010 10:25:13
Onderwerp Verlenen van krediet van € 510.000,- ten behoeve van de hostelvoorziening aan de Amnesty Internationalweg
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder H.P.A. Wagemakers
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar YJM Naaijkens, 078 639 6313
Datum B&W Besluit 12-10-2010
Gerelateerde zaak 459865
Datum verzending 21-10-2010
Agendacommissie 26-10-2010
Adviescommissie 16-11-2010
Raad 9-11-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Sinds 2007 is er gewerkt aan de voorbereidingen van een hostelvoorziening voor verslaafde daklozen. In eerste instantie werd gekozen voor de locatie Eulerlaan. Na bezwaren is echter gekozen voor de locatie Amnesty Internationalweg. De locatie Amnesty Internationalweg brengt extra kosten met zich mee. Deze extra kosten hebben betrekking op: de wijziging bestemmingsplan, lagere grondopbrengsten, verplaatsing parkeerplaatsen, extra projectkosten en omgevingsbeheer. Bij de keuze voor de Amnesty Internationalweg zijn de extra kosten begroot op circa € 500.000,--. Voor deze extra kosten is geen voorziening getroffen. Nadere berekeningen hebben uitgewezen dat de te verwachten extra kosten € 510.000,-- zijn.
Gepubliceerd 18-10-2010